Redovisning

Redovisning handlar om att sammanställa och dokumentera ekonomisk information rörande företagets ställning och resultat.

Till redovisning hör den dagliga bokföringen av företagets affärshändelser, men även bokslut och årsredovisning.

Den information som sammanställs och rapporteras i företagets redovisning utgör grunden för många av de beslut som fattas inom ett företag.

Redovisningen ska se till att företagets interna såväl som externa intressenter har tillgång till den information de behöver.

Redovisning är ett vidare begrepp än bokföring och innebär förutom att registrera företagets affärshändelser (att bokföra) bland annat även bokslut, deklarationer och rapportering. För en del företag, ofta större, är redovisning föremål för revision. Det betyder att en oberoende revisor granskar redovisningen och tar ställning till om den är rättvisande.

Våra tjänster kring löpande redovisning omfattar bland annat:

 • Kundfakturor
 • Kundinbetalningar
 • Leverantörsfakturor
 • Leverantörsbetalningar
 • Anläggningsregister
 • Periodiseringar
 • Övrig bokföring

Våra tjänster kring skatter och moms omfattar bland annat:

 • Arbetsgivardeklaration
 • Momsdeklaration
 • Periodisk sammanställning för moms
 • Inkomstdeklarationer för företag och ägare

Våra tjänster kring ekonomiska rapporter och bokslut omfattar bland annat: 

 • Månads-, delårsrapporter och bokslut
 • Årsbokslut och årsredovisning

Våra tjänster kring verksamhetsplanering omfattar bland annat:

 • Budget och prognoser
 • För- och efterkalkyler
 • Likviditetsplanering