Page 1 of 9

Kort beskrivet är ett lagerbolag ett bolag som:

  • Aldrig har bedrivit någon verksamhet
  • Är bildat i förväg för att en köpare skall få ett organisationsnummer snabbt.
Ett lagerbolag är alltså ett vilande bolag som inregistrerats i förväg hos Bolagsverket för en tänkt köpare som snabbt och enkelt vill ha ett bolag för att bedriva företagsverksamhet i

Beställare

Beställaren är vår kontaktperson och den som vi skickar kontrakt och andra dokument till. Det behöver inte vara samma person som köparen av lagerbolaget.

Bolagsuppgifter

Bolaget skall ... och därmed förenlig verksamhet.

Bolagets adress

Räkenskapsår

Ange önskat räkenskapsår. För de allra flesta passar kalenderår (1 januari - 31 december) bäst. För de som har andra krav går det här att välja valfritt räkenskapsår:

Ägare och Företrädare

Här lägger ni till vem som ska äga bolaget, vem som ska sitta i styrelsen och eventuell VD. Mer information om respektive post hittar ni ute till höger. Det finns normalt 500 aktier och 25 000 kr i aktiekapital i våra bolag. Önskas något annat, var god ange det under tabellen genom att klicka på "Beställ särskilt aktiekapital".

Firmateckning

Ange nedan vem som ska ha rätt att teckna firman.

Bank och fullmakter

Bankfullmakt

Den person som ska få fullmakt att öppna ett bankkonto i lagerbolagets namn samt betala in aktiekapitalet på 50 000 kronor.

Generalfullmakt

Efter det att aktiekapitalet har satts in på kontot och avtalet har undertecknats utfärdas en generalfullmakt till en eller två fysiska personer som ger rätt att fullt ut företräda lagerbolaget. Denna behövs fram tills dess att Bolagsverket registrerat den nya styrelsen.

Förbehåll

Förbehåll skrivs in i bolagsordningen och påverkar aktierna i bolaget. Om ni är mer än en aktieägare kan det vara bra att genom förbehåll begränsa rätten att fritt överlåta aktier till någon annan. Se hjälptext till höger för vidare förklaring.

Revisor

Vill du registrera en revisor i ditt bolag anger du det här. Sedan 2010 är kravet på revisor för mindre aktiebolag borta. Startar du bolag utan revisor går det bra att lägga till revisor i framtiden om så önskas.

Övriga uppgifter